På denne siden vil du finne opplysninger som kan være viktig for deg under 2019. Sjekk den med jevne mellomrom.  Toppene kommer her etter hvert som de legges ut.  Det kan også hende at det kan bli en annen topp enn den som er planlagt. Dette hvis toppen skulle vise seg å være for vanskelig. 

Sjekk ditt nummer på deltakeroversikten at du har fått registrert alle toppene du har sendt inn. Det kommer mange rapporteringer og det er lett å skrive feil og overse en melding.

Finner ikke at ut.no har mulighet for å skrive ut pdf.fil for turen sllik som på den gamle hjemmesiden deres. Da er det mulig at jeg må lage et kart og legge ut der jeg synes det er nødvendig.

Stjernene bak toppen forteller om vanskelighetsgraden. en * er lett ** noe tyngre *** enda mer krevende  og **** vanskeligst. Jeg opererer også med  + og - bak for å finjustere. Denne måten å fortelle om vanskelighetsgraden kan gi noe unøyaktighet men jeg håper dere bærer over med dette.

Ser det er noen som ikke har funnet tanga  på "Glimma rundt". Den er fastskruvet til hvilebenken halvveis mellom Kaldstad og Tuva.

8. mai Da er tanga på Grytafjellet satt ut. Det ble en annen og mye bedre løsning enn den jeg berettet om på premieutdelingen der vi skulle gå ut fra Drag vest. Ved hjelp av lokale kjentfolk Jan Ivar Jakobsen og Tonje Marie Jakobsen fikk vi en ferdig merket løype og flott parkering. God tur alle sammen. Dette er en grei tur der det er jevn stigning siste halvdelen av løypa.

20. mai. Da er alle tengerne satt ut. God tur i vakre Nye Hamarøy.