Til start

Til toppene

Barn  til og med 12 år
Pensjonister
Firma
Fullført krav
Gått 16 topper "Gull"
Feriekort

Deltakere fra - til

0 - 50

51 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

A Kart Salen, *** Skutvik
B Kart Hatten **Hestbakk Skutvik
C Kart Nordskaret *** Hestbakk
D Kart Vardhågen Buvåg *
E Kart Glimma rundt
F Kart Klubban** Brendvik
G Kart Jørenviktuva ** Ulvsvågskaret
H Kart Jensvasskollen ** Ulvsvågskaret
I Kart Trollvatnet * Tortenåsen
J Kart Tjeldhamn * Kalvika
K Kart Kaldvågvatnet *
L Kart Grytafjellet *** Drag
M Kart Tennvatnet *** Hellandsberg
N Kart Litjvasstuva * Innhavet
O Kart Kråkmotinden

P

Kart Tennvasskollen ** Kråkmo