Feriekort.

I år som tidligere vil vi ha et feriekort. For å gjøre det enklere for meg og for brukerne gjør det slik.

Den som er på ferie og ønsker å gå, får et vanlig kort. Her plukker deltakeren ut 5 turer som må gås i løpet av 4 uker fra kortet er mottatt.

Kortet bestilles på vanlig måte men man må si fra at det er et feriekort.

 

Tilbake til start