Premiering Alle som oppnår 50 poeng eller mer vil få deltakerpremie med motiv fra Hamarøy

Barn under 13 år trenger 25 poeng.


Ferierende må ha besøkt 10 steder i løpet av en måned for å få premie, gjelder også barn.


De som når 100 poeng vil delta i trekning av nye premier Barn under 13 år 50 poeng


De som når 250 poeng deltar i trekning av flottere premie.Barn under 13 år 125 poeng


Du som oppnår 500 poeng deltar i trekning av flottere premie, Barn 250 poeng


De son når 750 poeng deltar i trekning av flotte premier. Barn under 13 år 375 poeng


De som når 1000 poeng deltar i trekning av flotte premier. Barn under 13 år 500 poeng.


Det blir trekning av premie blant de 10 som har mest poeng

og blant de 10 som har flest besøkte steder.


Får å komme i betraktning i premiesammenheng må deltakeren ha betalt srartkontingent.